transport

Krótka charakterystyka wykorzystywanych w największym stopniu sposobów transportu w międzynarodowym handlu.

Ostatnie kilka lat to coraz większy udział handlowej wymiany między wieloma krajami. Na rynku europejskim bardzo duże znaczenie miało otwarcie granic między państwami członkowskimi, przez co umożliwiony został handel towarami bez konieczności dokonywania procedur celnych. Z kolei kraje azjatyckie, zwłaszcza Chiny zaczęły się stawać światowym centrum produkcyjnym, które zaopatruje resztę świata w różnego rodzaju produkty. Większość firm z branż elektronicznej, tekstylnej czy wykończeniowej przenosi swoje fabryki właśnie tam, gdzie jest dużo tańsza siła robocza, a co za tym idzie mniejsze koszty produkowania, nawet jeśli się uwzględni transport.
Read More »
transport międzynarodowy samolotami

Zalety i wady transportu drogą lotniczą, czemu powinno się wykorzystywać pomoc agencji celnych.

Lotniczy transport ma wiele zalet i jedną dużą wadę, to znaczy sporo kosztuje. I w praktyce ta cecha ma największy wpływ na to, że popularność tej formy u nas nie jest największa. Co prawda samoloty projektowane są na to, żeby obsługiwać duże ładunki, jednak klienci z reguły wolą je transportować drogą morską. Wprawdzie czas będzie znacznie dłuższy, lecz koszty są nieporównywalnie niższe, i o ile nie będzie potrzeby szybkiego dowozu ładunku do klienta, to jednak firmy wolą wszystko spakować do kontenera i załadować na statek.
Read More »