Jak przebiega proces cynkowania? Jakie zjawiska wtedy zachodzą? Z jakich etapów się składa?

Proces cynkowania to wiele etapów wstępnych, które mają poprzedzić bezpośrednie zanurzenie elementu stalowego w ciekłym cynku. Przez to może powstać mechanicznie trwała i nieprzepuszczalna warstwa, jaka chronić będzie materiał przed rdzą.

Pierwszy etap procesu to mechaniczne usunięcie niejednorodności, jakie przylegają do powierzchni naszego przedmiotu. Zanieczyszczenia, na przykład piasek, początki korozji lub żużel, usuwane są za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej. Przebieg tego procesu polega na zlikwidowaniu różnego typu zanieczyszczeń z powierzchni stali. Pomagają w tym ścierające materiały metalowe przy użyciu obiegu zamkniętego. W czasie tego typu obróbki strumień silnego powietrza wzbogacony w materiał ścierny, jest kierowany na powierzchnię poddaną oczyszczaniu. Zależnie od typu użytego surowca ściernego, a także prędkości, z jaką uderza on w daną rzecz, można uzyskać różne rezultaty wygładzenia, nagrzewania czy deformacji.

stal w ogniu

Autor: darkday
Źródło: http://www.flickr.com

W kolejnym procesie ocynkownia ogniowa zachodzi odtłuszczenie – odsyłam do tej strony. Części stalowe zanim zostaną zanurzone w kąpieli cynkowej powinny pozostać wolne od tłuszczu, a także innych elementów, do których należą substancje woskowate oraz linia produkcyjna pellet olej, jakie powodują reakcję żelaza z cynkiem. Taki etap powoduje uzyskanie chemicznie czystej nawierzchni, na której powstanie stop stali z cynkiem. Kolejny etap cynkowania obejmuje trawienie nawierzchni. Przez to możemy skutecznie usunąć substancje niemetaliczne, miedzy innymi rdza albo zgorzelina, które powstają w czasie walcowania i wyżarzania elementów konstrukcyjnych. Najbardziej znanym ze sposobów trawienia jest kąpiel w kwasie solnym. Wytrawiona w ten sposób stal może przejść do ostatniej części, którą jest topnikowanie.

Etap taki polega na zanurzeniu elementów stalowych w roztworze wodnym chlorku cynku i amonu, dzięki czemu zapewniony jest prawidłowy przebieg reakcji chemicznych, które obserwowane są podczas cynkowania. W sposobie suchym chlorek amonu stanowi 15% roztworu, zaś w mokrej odmianie sole znajdują się w proporcji 1:3. Zadaniem topników jest więc oczyszczenie przedmiotów ze stali z niewielkich nawet ilości tlenków, przez co skutecznie możemy zminimalizować ryzyko utlenienia stali przed jej wprowadzenie w płynnej substancji cynkowej.