Czy powinniśmy korzystać z robotów przemysłowych? Jakiego rodzaju korzyści dzięki temu można uzyskać?

Ostatni czas to dla rynku robotyki przemysłowej okres niezwykle korzystnej koniunktury, to sprawia, że branża mogła odrobić straty, które zostały poniesione w trakcie kryzysu, w 2009 roku. Na Starym Kontynencie liczba oferowanych robotów przekroczyła jakiś czas temu trzydzieści pięć tysięcy sztuk, zaś globalnie zaoferowano ich blisko sto czterdzieści tysięcy. Zmienna jest jednocześnie struktura rynku, ponieważ do inwestowania wrócił sektor motoryzacyjny, branża, jaka jest najbardziej istotnym odbiorcą robotów przemysłowych.

W naszej polskiej branży robotyki przemysłowej właściwie istnieje kilka grup firm oferujących usługi serwisowe dla przemysł (zobacz także Filtry dla przemysłu)u. Jedną z najbardziej ważnych są przedstawicielstwa, czyli oddziały zagranicznych producentów. W większości przypadków zajmują się one oferowaniem szerokiej gamy robotów, pewne z nich jednakże “oferują wdrożenia. Do takiej grupy można zaliczyć dostawców manipulatorów. Roboty przemysłowe oraz maszyny znaleźć jesteśmy w stanie także u dystrybutorów, którzy na naszym rynku reprezentują określone marki.

przemysł

Autor: jasonwoodhead23
Źródło: http://www.flickr.com

Trzecią z grup firm są integratorzy systemów. W tego rodzaju sytuacji są to faktycznie najważniejsi dostawcy robotów do końcowych klientów, jacy odpowiadają za uzupełnienie robota o manipulator, również jego oprogramowanie i generalnie wytworzenie kompletnej aplikacji. Takie firmy współpracują z wybranymi dostawcami robotów, często także specjalizują się w pewnych segmentach rynku i modelach aplikacji. Na pewno dobrze korzystać z robotów przemysłowych.

Jeśli zainteresował Cię ten tekst, zobacz ten link – to bez dwóch zdań świetne omówienie (http://www.robak.konin.pl/oferta/monoblok-karuzelowy) tej sprawy. Koniecznie to zobacz!

Argumentem za tym przemawiającym jest rzeczywiście możliwość zniżenia kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu najbardziej wysokiej jakości towarów i powtarzalności procesów produkcyjnych. Takie koszty trzeba w tym miejscu rozumieć nie tylko te związane z zastąpieniem personelu, ale też zminimalizowaniem zużycia surowców, energii i zmniejszeniem liczby wadliwych produktów.

Konieczna jest również niezawodność urządzeń a także większa szybkość wytwarzania, co ma wpływ na wzrost wydajności produkcji. Dodatkowo, w części zastosowań, w których narażone jest zdrowie oraz życie personelu, korzystanie z robotów przemysłowych jest w sumie obowiązkowe. Dobrym przykładem jest praca w obszarach zagrożonych wybuchem a także w miejscach pojawienia się środków chemicznych groźnych dla każdego z nas.