W jaki sposób zbudować podjazd z kamienia naturalnego?

Zaczynamy jak przy każdej realizacji od skrupulatnego uplanowania obrębu podjazdu jak też wszelkich elementów związanych z jego budową.

kruszywa - PGP BAZALT S.A.

Autor: peter castleton
Źródło: http://www.flickr.com

Dotyczy to dróżek odchodzących od podjazdu, ewentualnego chodnika niedaleko podjazdu, murków oporowych, schodów (zobacz schody wewnętrzne) bądź progów. Jeśli wytyczymy w terenie wszelkie te elementy, powinno się przystąpić do naznaczenia pochyleń, zawsze w taki sposób aby woda odpływała od domu po czym odnajdowała miejsce ujścia (pożądane pochylenie min. 2%).
Prace ziemne rozpoczynamy od wykonania drenażu wzdłuż podjazdu, w zależności od jego szerokości z jednej bądź obydwu stron. Kolejna czynność to zebranie nadmiaru ziemi z miejsc wyznaczonych pod podjazd bądź uzupełnienie deficytów tam gdzie jej poziom jest zanadto niski. Głębokość wykopu musi zostać dobrana do uplanowanego budulca wierzchniego. Jeśli będą to bloki skalne o grubości blisko 4 cm z twardego kamienia w rodzaju gnejs, dół musi mieć blisko 40 cm (czytaj więcej o blokach skalnych na bazalt.pl).
kopalnie kruszywa - PGP BAZALT S.A.

Autor: Edsel Little
Źródło: http://www.flickr.com
Po wykonaniu dołu przystępujemy do ułożenia brzegów. Stawiane obrzeża wyznaczą nam obszar podjazdu i na tym etapie możemy jeszcze dokonać ewentualnych korekt obszaru, pułapów albo elementów uzupełniających. Obrzeża układamy na betonowej zaprawie o suchej spoistości. Górna krawędź obrzeża stanowić będzie równocześnie poziom konstruowanego podjazdu. Obrzeża układamy na plus minus 10 cm warstewce betonu uprzednio podsypanej 5 cm warstewką tłucznia. Kruszywa przywożone są z kopalni kruszyw (pełna informacja o kopalni kruszywa – PGP BAZALT S.A.).

Gdy zakończymy układanie obrzeży należy je obsypać z obu stron warstwą betonu do połowy wysokości dla ich zrównoważenia. Skąd wziąć kamień? Starczy w przeglądarkę wbić: kopalnia kruszyw.