Krótka charakterystyka wykorzystywanych w największym stopniu sposobów transportu w międzynarodowym handlu.

Minione lata to zwiększający się udział wymiany handlowej pomiędzy różnymi krajami. Na europejskim rynku bardzo duże znaczenie miało otwarcie granic pomiędzy członkowskimi państwami, dzięki czemu został umożliwiony przepływ towarów bez konieczności dokonywania procedur celnych. Za to kraje w Azji, w szczególności Chiny stają się największym centrum produkcyjnym, które zaopatruje resztę świata w różnego rodzaju towary. Coraz więcej firm z branży tekstylnej, elektronicznej czy wykończeniowej przenosi swoje fabryki właśnie tam, gdzie będzie znacznie tańsza siła robocza, a tym samym dużo mniejsze koszty produkowania, nawet jeśli się uwzględni transport.

Usługi transportowe

Autor: tommy japan
Źródło: http://www.flickr.com
Tak więc z jednej strony płyną w stronę Azji najróżniejsze surowce, a z powrotem wyprodukowane towary, które później będą się pojawiać w sklepach. Wszystko to będzie wymagać odpowiednich środków transportowych, oraz dokonania wymaganych przez prawo procedur celnych – jak działa transport (zapraszam tutaj…) lotniczy w polsce. Obecnie rynek transportowy funkcjonuje w taki sposób, że firmy zajmujące się jego organizowaniem najczęściej biorą na siebie także pomoc w odprawach i przygotowaniu potrzebnych dokumentów, przez co nie będzie musiał robić tego klient.

samolot

Autor: Rob Faulkner
Źródło: http://www.flickr.com
Zależnie od rodzaju produktów stosowane są odmienne środki transportu. Najczęściej wykorzystywane w przypadku zwykłych ładunków są kontenerowce, te największe mają wielkość nawet do 400 metrów i przewożą jednorazowo blisko dwadzieścia jednostek – transport morski w polsce. W ostatnich latach transport morski w Polsce znacząco się rozwinął, głównie za sprawą portu w Gdańsku. Obecnie umożliwia on obsługiwanie największych kontenerowców, umacniając coraz bardziej swoją pozycję w tej części Europy. Do portu w Gdańsku przypływają obecnie statki wielu dużych armatorów, przywożąc coraz większą liczbę ładunków. Za to transport osób – (wynajem autobusów lublin) lotniczy w Polsce wykorzystywany powszechnie nie jest, z powodu wysokich kosztów stosuje się go jedynie przy towarach, jakie muszą sprawnie zostać dostarczone do końcowego klienta – Wolno zaczyna się to zmieniać, lecz na szybki wzrost zainteresowania nim póki co chyba jeszcze nie będzie można liczyć.