O czym pamiętać chcąc postawić budynek? Zawsze należy stosować wysokiej jakości materiały. Co to oznacza?

Tak naprawdę w konstrukcji wszystkich budynków występują części betonowe, a to po to, aby wzmocnić zbrojenie prętami ze stali. Są to takie konstrukcje żelbetowe. O tym jakie powinno się używać pręty, decyduje projektant na podstawie wykonanych obliczeń oraz rzecz jasna w zgodzie z normami budowlanymi.

Pomieszczenie przemysłowe

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Z pewnością nie należy bez porozmawiania z projektantem lub inspektoratem nadzoru używać innego rodzaju prętów do zbrojeń, niż przewidzianych w projekcie. Żelbet jest w różnych elementach konstrukcji domu, to znaczy jest obecny w ławach i stropach fundamentów jak i na balkonach czy tarasach. Podziału stali zbrojeniowej na klasy dokonuje się na podstawie wartości obliczeniowej granicy elastyczności stali. Dzięki temu można zastosować konkretny typ prętów, wiemy czy chodzić będzie o pręty ciągnione lub też innego rodzaju.

Maksimum plastyczności to naprężenie, po osiągnięciu którego następuje dosyć duży wzrost długości materiału, to znaczy prętów, bez zwiększenia obciążenia. Tak naprawdę, jeżeli konstrukcja zostanie poddana naprężeniom mniejszym aniżeli granica plastyczności, to po ich ustąpieniu pręty wrócą do stanu sprzed ich dociążenia. Jak zaś granica plastyczności będzie przekroczona to powoduje to nieodwracalne zmiany w materiale, więc po jakimś czasie konstrukcja ulegnie zniszczeniu. Można stosować inne typy stali zbrojeniowej, ale żeby tak było, niezbędne będą nam odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie. Dziś w naszym kraju dostępne nowsze gatunki stali. Przykładem może być dajmy na to stal żebrowana, jest ona zaliczana do wysokiej klasy wytrzymałości.

produkcja przemysłowa

Autor: U.S. Embassy Tel Aviv
Źródło: http://www.flickr.com
Pamiętajmy przede wszystkim, żeby używać stali, która spełnia wszystkie najważniejsze procedury, gdyż od tego zależy bardzo dużo, a na pewno nasze bezpieczeństwo. Budowla, która powstaje nie powinna być mało trwała, powinna być wzniesiona z doskonałej jakości surowców, bo to daje nam gwarancje, że zachowane zostaną konieczne w takich wypadkach procedury. Tak naprawdę jak coś budujemy to powinniśmy pamiętać o wszystkich elementach, jak pręty, lecz również kątowniki tekturowe producent stalowe, bo od nich zależy, czy projekt zostanie rzeczywiście dobrze zrobiony. W tak ważnym sektorze jak budownictwonie możemy sobie pozwolić na niedopatrzenia. Sami doskonale zdajemy sobie sprawę z tego w jaki sposób próba nadmiernego oszczędzania może się skończyć.