Bardzo duża precyzja badania typu ndt

Bardzo duża precyzja strategii badania ndt i miarodajność rezultatów badania ustawiła ją na i kluczowej pozycji w procedurach wykorzystywanych przez przemysł lotniczy, atomowy, kosmiczny, chemiczny, lub maszynowy.

testy ndt

Autor: Victor
Źródło: http://www.flickr.com

Badania ndt to postępowanie nieniszczące jakie pozwalają na weryfikację poziomu istniejącej konstrukcji, oraz dokonywanie prognozy dotyczącej jej solidności, diagnozy bezpiecznego użytku. Najważniejszą zaletą NDT jest możliwość ustalenia parametrów i skrupulatnego opisu fizycznego badanego artykułu na wszelkim etapie tworzenia. Badania ndt zezwalają na rozpoznanie nieciągłości materiałowych w badanym artykule, złączu, urządzeniu, lub jego wyposażeniu bez spowodowania zmian ich właściwości użytkowych. Realizowanie badań nieniszczących na każdym etapie produkowania, lub eksploatacji, zapewnia zachowanie właściwego pułapu bezpieczeństwa – porównaj tu.

Wzrost wymagań połączonych z jakością surowców, złączy, artykułów powoduje, iż badania ndt są coraz to częściej wykorzystywane w procesach produkcyjnych, również w użytkowaniu przyrządów technicznych. Badania sposobem prądów wirowych są najmniej obecnie znaną metodą badań spośród sześciu zasadniczych.

Jeśli niniejszy tekst jest według Ciebie ciekawy, sprawdź źródło a znajdziesz w tamtym miejscu dodatkowe informacje. One także z pewnością okażą się dla Ciebie wartościowe.

Sposób prądów wirowych jest strategią powierzchniową. Badane mogą być wyłącznie produkty metalowe generalnie na głębokość od kilku do kilkunastu milimetrów. Metoda prądów wirowych polega na wzbudzaniu labilnego pola elektromagnetycznego w badanym artykule i odbieraniu reakcji materiału przez sondę badawczą.

Badania ndt trybem prądów wirowych pozwala na wykrywanie rys w towarach struktur lotniczych, w elementach części maszyn i złączach. Wykorzystywana jest powszechnie do badania rurek wymienników ciepła w elektrowniach atomowych i konwencjonalnych, w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, cukrowniczym, papierniczym i spożywczym. Podczas badania jednorodności rurek oceniane są deficyty grubości ścianek powstałe w wyniku erozji, albo korozji, lokalizowane są wtrącenia obcego metalu, perforacje i szczeliny. Badania ndt używają metody, które nie oddziałują na predyspozycje wytrzymałościowe i eksploatacyjne badanych struktur.

Źródło artykułu: