Do czego wykorzystuje się elewator?

Pierwotne elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły przede wszystkim funkcję spichlerza . Początkowo elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z ożywieniem działalności rolniczej w Polsce był już wielokondygnacyjny. Magazynowano w nim materiały łatwo kruszące się, szczególnie zboże.

Elewator znamionuje się osobliwą budową, bowiem najczęściej przypomina zbitą bryłę. Elewatory zbożowe cechują się nieznaczną ilością okien, spadzistym dachem oraz zwężającymi się w trójkąt szczytami. Wiejskie elewatory najczęściej były zrobione z drewna i stanowiły stały komponent posiadłości dworskich.W większychaglomeracjach miejskich, takich jak Gdańsk czy Elbląg, budowano elewatory murowane, z ciekawymi urządzeniami technicznymi ( np. windy transportowe czy też rynny spustowe dla zboża). Niektóre historyczne elewatory (często wpisane też do rejestru zabytków) mają również charakterystyczne dla danej epoki zdobienia i detale architektoniczne. Największym elewatorem zbożowym na ziemiach polskich jest elewator Ewa, mieszczący się w Szczecinie przy Nabrzeżu Zbożowym w bliskości portu morskiego.

Poświęć chwilę i sprawdź tu zabudowa lawety podobne informacje na ten temat – one na pewno Cię zaintrygują, więc nie czekaj za długo:)

Objętość szczecińskiego elewatora to 75 tysięcy metrów kwadratowych, które umożliwia składowanie aż 50 tysięcy ton zboża. Elewator Ewa służy zwłaszczado przeładunku, przechowywania, ważenia, wysychania, zabijania owadów za pomocą składników chemicznych zwanych fumigantami oraz ochrony i kontroli fitosanitarna zboża.

Elewator kiedyś stosowany był jedynie do mechanicznego transportowania, wietrzenia, suszenia i sortowania ziarna. Wraz z ożywieniem metod technologii wytwórczych i powstawaniem nadwyżek produkcyjnych, struktura elewatora była udoskonala o nowoczesne rozwiązania techniczne. Elewator z biegiem czasu odnajdywał zastosowanie w innych rodzajach produkcji, w których niezbędne jest gromadzenie materiałów sypkich czy też nadmiar towarów.

Obecnie elewator w większości wypadków to konstrukcja kilkunastopiętrowa, pozwalająca na nie tylko składowanie nawet kilkadziesiąt ton artykułów, ale i mierzenie, utrzymywanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności poprzez zintegrowanie z określonymi systemami i urządzeniami technologicznymi. W niektórych gałęziach gospodarki, zwłaszcza w rolnictwie czy przetwórstwie owocowym, elewator to najważniejsze narzędzie pracy.