Wytrzymałość części skonstruowanych ze stali nierdzewnej

Odporność elementów stworzonych ze stali nierdzewnej jest nieporównywalna z większością pozostałych półproduktów wykończeniowych. Ich powierzchowność nie zmienia się przez wiele lat.

Stal nierdzewna sprawdza się zarówno w warunkach wysokich, jak i małych temperatur. Ma ona wiele wyższą wytrzymałość na ogień aniżeli inne stale. W ostatnich paru latach stal nierdzewna zaczyna być coraz bardziej ceniona także przez naszych projektantów, stając się docenianym półproduktem wykończeniowym. Stal nierdzewną używa się w budownictwie zazwyczaj jako surowiec na balustrady, zabezpieczenia kolumn i filarów, elementy zadaszeń, teowniki okienne i drzwiowe, drzwi ppoż, fragmenty wyposażenia basenów, kotwy nierdzewne nierdzewne, bądź kabiny dźwigów. Na budowie jakiegokolwiek budynku wykonuje się co najmniej kilkaset umocowań różnych części konstrukcyjnych, armatury i wyposażenia. Stal nierdzewna jest surowcem nadzwyczaj trwałym i wygodnym, a zarazem wytwornym i szykownym – opaski nierdzewne. Dzięki różnorodności gatunków i rodzajów powierzchni jest ona w stanie zrealizować niezwykle wyszukane wymagania stawiane tworzywom budowlanym i wykończeniowym.
kotwy nierdzewne

Autor: Röben
Źródło: Röben

Przy montowaniu z zastosowaniem kotew rozporowych zachodzą spore siły rozpierające. Fakt ten blokuje użycie kotew ze stali do zamocowania w sztywnych jednorodnych tworzywach takich jak beton normalny, kamień naturalny o zwartej budowie, cegła pełna ceramiczna.

Przestrzał na kotwy nierdzewne należy wiercić prostopadle do jego nawierzchni – wiarygodne źródło. Należy także bezwzględnie stosować się do zarządzeń producentów kotew odnoszących się do minimalnych krawędzi i spoistości kotwienia w materiale.