Metody zabezpieczenia wizerunku marki oraz oferowanych produktów

Wysoka rozpoznawalność firmy to konieczność. Bez niej sukces może być wątły albo w ogóle nieosiągalny. W natłoku przypominających siebie ofert, zachodzi potrzeba wyróżnienia swojego. Po prawdzie, najlepszym sposobem osiągnięcia wysokiej zapamiętywalności jest stworzenie przyciągającego wzrok logotypu, ciekawego pakowania oraz jedynego w swoim rodzaju wizerunku produktu. Kiedy już nasz produkt osiągnie triumf, można go sprzedać lub udostępniać licencję innemu zainteresowanemu, razem ze znakiem towarowym czy patentem.

prawa autorskie

Autor: EnergieAgentur.NRW
Źródło: http://www.flickr.com

Prawa autorskie w Internecie bywają bardzo często łamane. W przypadku, gdy naszą najważniejszą platformą działania jest Internet, bardzo ciężko jest ochronić się przed skopiowaniem własnej twórczości. Jednak, prawa autorskie w Internecie (prawa autorskie w internecie) są niedostatecznie zabezpieczane. Jakakolwiek praca tam zamieszczona bardzo szybko może być skopiowana i wykorzystana bez wiedzy twórcy. Niezmiernie łatwo jest zachować widzianą zawartość ekranu. Więc najskuteczniejszym zabezpieczeniem jest znak wodny, umieszczony na twórczości przez jej autora.

Oprócz opakowania (opakowania kartonowe) graficznego, na wizerunek marki składa się również wzór przemysłowy (wzór przemysłowy). To zewnętrzna postać przedmiotu, niepowtarzalny kształt o oryginalnych krzywych i profilu. Dla jego zabezpieczenia należy pójść do właściwego urzędu. Jeśli produkt okaże się wyjątkowym sukcesem, to opatentowany wzór przemysłowy stanie się bardzo dobrym zabezpieczeniem przed kradzieżą, albo możliwością na prędki zysk przez jego odsprzedaż.

Kolejnym ważnym fragmentem wizerunku produktu jest znak towarowy. Może to być słowo, dowolny ciąg liter i cyfr, wizualny zapis, symbol. Taki znak i jego zróżnicowane opcje barwne jest możliwość zastrzec w odpowiednim urzędzie. Jak będziemy zaciekawieni zakupem znaku od innego producenta, własna wycena znaku towarowego (jwp.pl/uslugi/znaki-towarowe/) jest dobrym sposobem określenia jego wartości.

przyklad znaku towarowego

Autor: Christopher Tran
Źródło: http://www.flickr.com

Własny logotyp lub oznaczenie to nie taka prosta rzecz. W celu ich opracowania zatrudniamy często grupy ludzi, fachowców, designerów. Ten znak najlepiej gdyby był poprzedzony wybadaniem rynku. Jego różne koncepcje powinny być zbadane pośród grupy docelowej odbiorców. Kiedy już wszystko jest gotowe, należy podjąć właściwe działania, które zapewnią nam wszelkie prawa własnościowe do projektu. Wycena znaku towarowego jest działającym sposobem na poznanie wartości marki.