Protesty mieszkańców Krobi przeciwko budowie kopalni

Ostatnio w mediach mogliśmy usłyszeć, że mieszkańcy Krobi manifestują przeciwko budowie kopalni. Inicjatorzy tej manifestacji sprzeciwiali się zamiarom budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w tej okolicy.

Krobia to niewielkie miasteczko w województwie małopolskim. Mieszkańcy nie chcą, żeby kopalnia (maszyny górnicze) została postawiona w ich miejscowości. Sprzeciwiają się działaniom poszukiwawczym, a także zamiarom stworzenia kopalni. Będą protestować tak długo, aż ich postulaty będą spełnione.

kopalnia

Autor: André Schäfer
Źródło: http://www.flickr.com

Działania geologiczne, których celem jest znalezienie pokładów węgla brunatnego w tym rejonie prowadzone są już od bardzo dawna. Poszukiwania i rozpoznanie pokładów tego surowca na tym terenie przyniosły pozytywne skutki, bowiem udokumentowano znajdujące się tam zasoby tego paliwa. Entuzjaści kopalni w Krobi mają więc powody do zadowolenia.
Mieszkańcy Krobi są jednak niezadowoleni z tego faktu. Sprzeciwiają się kopalni, chcieliby, żeby miejscowość rozwijała się jak dotychczas w oparciu o dziedzictwo poprzednich pokoleń. Zdaniem stowarzyszenia, które powstało z myślą właśnie o manifestacji, utworzenie kopalni na tym terenie będzie prowadzić do degradacji terenów rolniczych.

Uczestniczący w manifestacji przeciwko kopalni rozpoczęli swój protest pod miejscowym kościołem, a następnie przeszli pod ratusz. Była nawet przygotowana specjalna petycja władz gminy Krobia (stopkopalni.pl) adresowana do premiera Polski.
W petycji protestujący w głównym stopniu żądają zaprzestania działań mających na celu znalezienie węgla brunatnego w miejscowości Krobi. Nawołują o poszanowanie własności ich gruntów, bowiem ziemia ta jest im zagwarantowana prawnie. Oprócz tego domagają się decyzji, które nie dopuszczą do powstania kopalni na ich terenie.
Protestujący zdecydowanie nie widzą żadnych korzyści z przedsięwzięcia, a raczej upatrują się wyłącznie strat. Należy nadmienić także, że kopalnia w ogromnej mierze mogłaby mogłaby mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Warto pamiętać, że jednak jest to spora inwestycja, jaka w szerszej perspektywie mogłaby przynieść spore korzyści finansowe. To także kolejne stanowiska pracy dla mieszkańców Krobi. Dla zamieszkujących te tereny nie są to jednak argumenty, które byłyby w stanie ich przekonać.