Czym jest podatek akcyzowy oraz jakie istnieją jego rodzaje?

Podatek akcyzowy to typ podatku pośredniego, a zatem jest to tego typu podatek, którego specyficzny ciężar nie jest nałożony na te podmioty, na które został on nałożony. Muszą go opłacać osoby trzecie.
Tego typu akcyza jest więc podatkiem od obrotu (w formie brutto), który jest pobierany u importera albo u wytwórcy, przy czym definitywnie jest przerzucany na konsumenta.

materiały

Autor: PLANNJA
Źródło: Plannja
W związku z tym stanem rzeczy, akcyza jest wliczana też do podatków konsumpcyjnych, a zatem takich, które są zawarte w cenach towarów oraz dóbr dostępnych na rynku oraz nabywanych w ramach konsumpcji. W związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, regulacje skarbowe musiały być we właściwy sposób dopasowane do dyrektyw unijnych, zgodnie z którymi wszystkie państwa członkowskie w granicach struktury i stawek akcyzy muszą używać ustalony minimalny poziom wysokości takiego podatku.gdzie (zajrzyj koniecznie)Jednak jeżeli chodzi o wysokość akcyzy, w określonej kategorii towarów ustalana jest w granicach wewnętrznej polityki konkretnego państwa.
Obraz na płótnie

Źródło: http://demur.pl/obrazy
pompy

Autor: U.S. Embassy Tel Aviv
Źródło: http://www.flickr.com
W wypadku Polski ze względu nie przyjęcia dotąd wspólnej waluty, wymagane jest doroczne analizowanie poziomu opodatkowania wszystkich wyrobów akcyzowych, które uwarunkowane są m.in. od obowiązującego w określonym roku kursu euro oraz jego stosunku do złotówki. W razie potrzeby wymagane jest też korygowanie stawki akcyzy. W ustawie odnoszącej się do akcyzy, określone są stawki pojedynczych towarów akcyzowych oraz są one wyrażone przez procent podstawy podatku, sumę na jednostkę wyrobu lub procent największej ceny detalicznej. Ustawa rozróżnia 2 rodzaje wyrobów akcyzowych: nie zharmonizowane oraz zharmonizowane.

Płatnikami tego podatku są osoby prawne lub fizyczne jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej lub też organizacje dokonujące czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Organami podatkowymi jeśli chodzi o ten podatek są dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów celnych.