Zbiory norm w niektórych aspektach życia i ich zastosowanie

Przemysł i produkcja to dwie gałęzie, niezwykle ogromne branże, bez których nie można dzisiaj właściwie obejść. Także ludzie żyjący na wsi, chociaż nawet parę dekad temu byli zupełnie samowystarczalni, dzisiaj czerpią pełnymi garściami z produktów technologicznych, nabywanego w mieście pożywienia, urządzeń, narzędzi.

fabryka

Źródło: http://www.flickr.com/

Także budynki stawiane poza miastem dalekie są od przypominania starych, zabytkowych chat stawianych z pni drewna w tak zwany jaskółczy ogon.

Owoce przemysłu są wszędzie, również wszędzie obecna poczyna być elektronika, medycyna. Ci, którzy nie mają styczności na co dzień z przynajmniej jednym z tych niezwykle istotnych aspektów cywilizacji, prawdopodobnie są mnichami w Tybecie lub są pustelnikami.

Z początku laikowi nie wydaje się to oczywiste, ale potrzebna jest regulacja całości. Tak, jak ruchem drogowym w na ulicach ma sterować zbiór zasad ruchu, zawarty w kodeksie ruchu drogowego, tak przemysłowi i innym branżom dyktują zasady tak zwane normy. Norma (szkolenia iso 9001) nie jest prawem, nie jest przymusem, jednak zgodność z treścią pewnych norm jest gwarantem różnych praw. Jedną z najistotniejszych norm w dziedzinie przemysłu jest dokument iso 9001 (odwiedź: ), jaka określa właściwą jakość przedmiotu, generalnie dowolnego użytkowego przedmiotu. Gdy tego typu normę spełnia suszarka do włosów, da się mieć pewność, że posiada właściwą wydajność, jest zabezpieczona przed przegrzaniem, a gdy wleci do wanny z osobą w środku, nie dojdzie do śmiertelnego porażenia.

Inną niezwykle istotną w tych latach jest norma iso 27001, której przeznaczeniem jest kontrolowanie bezpieczeństwa informacji. Jeśli któryś software, usługa lub strona w sieci posiada w opisie zdanie, że spełnia ten pakiet wytycznych, da się mieć pewność, że w kontroli nad zabezpieczeniem danych, które użytkowane są w taki czy inny sposób przez taki software lub inny informatyczny twór, a tymi danymi mogą być na przykład personalne dane internauty, pracowali specjaliści. Jeszcze jedną istotną dla świata elektroniki wytyczną jest norma 20000 – jest to zbiór zasad w zakresie sprawowania kontroli usług komputerowych w organizacjach. Na deser norma ważna dla ludzkiego życia i bezpieczeństwa – norma iso 15378 (źródła), która rygorystycznie określa tworzywa, kształt i właściwości opakowań, w których sprzedawane i przechowywane są lekarstwa.

Źródło: