Metody dezynsekcji zboża

Różnice w sposobach gazowania zboża połączone są ze swoistością pomieszczenia w którym ma być prowadzona dezynsekcja. Podstawą skutecznego zabiegu fumigacji jest hermetyczna budowla, która zapewni utrzymanie zalecanego stężenia gazu przez należycie długi okres.

firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
Dla fosforowodoru hermetyczność obiektu będzie w szczególności ważna, gdyż gaz ten ulatnia się swobodniej jak też szybciej aniżeli pozostałe fumiganty. Typową szczelność, przy zabiegu gazowanie zboża tym specyfikiem, gwarantują budynki jakie po uszczelnieniu wytrzymują nadmiar naporu wewnętrznego od 500 Pa do 250 Pa poprzez minimum 5 minut po napełnieniu ich ziarnem. W wypadku fosforowodoru ważnym będzie utrzymanie jednolITego stężenia przez dostatecznie długi czas dla wykluczenia wszystkich owadów. Celem fumigacji musi być zupełne pokonanie wszelkich stadiów szkodników magazynowych wszelkiego owada w taki sposób ażeby nie mogła powstać u nich wytrzymałość na fumiganty.
Turcja

Autor: Grzegorz Jereczek
Źródło: http://www.flickr.com

Fumigacja zboża w silosach. W procedurze tej środek do gazowania zboża stosowany jest na ziarenka, a zatem musi być równomiernie mieszany. Ten sposób zwalczania jest częstokroć wykorzystywany w przypadku, gdy porażenie insektami obejmuje całkowitą objętość zboża, albo jeśli jest dostęp do strumienia ziarna w czasie napełniania silosu albo przenoszenia zboża z jednego silosu do drugiego.

Jeżeli zboże jest gazowane w niedużej, ograniczonej przestrzeni lub w cieniutkiej warstewce na powierzchni, kondensacja fosforowodoru może przewyższać 2% objętości powietrza. Jednostka udająca się do pomieszczenia powinna być wyekwipowana w przewód (zobacz profibus kabel) powietrzny.