W jaki sposób działają przesiewacze materiałów sypkich oraz co jest ich celem?

Celem stosowania tego typu urządzenia jak przesiewacz, jest rozdzielenie mieszanek tłucznia rozdrabnianego albo wydobywanego na kolejne frakcje, które są produktem końcowym każdego zakładu, który zajmuje się obrabianiem materiałów sypkich.

W tego typu zakładzie sortowanie ma 3 różne role, którym powinno odpowiadać wykonanie tzw. kruszarek. Chodzi tu o pierwotne segregowanie, które posiada za zadanie pozbawienie materiału gliny, segregowanie wtórne operacyjne oraz sortowanie ostateczne. W ramach procesu segregowania przy jednoczesnym usuwaniu gliny przed początkowym etapem, kruszenia oddzielone są od skały (z której wytwarzany zostanie żwir) ilaste i gliniaste brudy. Urządzenie powinno być wytrzymałe na zatykanie oraz zalewanie wejściowego otworu oraz musi zostać zabezpieczone przed skutkami dynamicznymi tworzonymi przez dużej wielkości bryły różnych kamieni. O skuteczności funkcjonowania przesiewaczy decyduje zarówno usuwanie gliny, jak również jednoczesne oddzielanie niewielkich frakcji przed wejściem.
paleta

Autor: KoiQuestion
Źródło: http://www.flickr.com
producent

Źródło: http://www.sxc.hu/
Do wstępnego usuwania gliny i segregowania pozyskiwanego w ten sposób surowca są stosowane przesiewacze wibracyjne, w których poziom górny jest rozwiązany jako poziom odciążający oraz zrobiony za pomocą dziurkowanej, wzmocnionej blachy albo jako tzw. ruszt z dwoma kaskadami. W trakcie ponownego segregowania odbywa się rozdzielenie wstępne pokruszonego tłucznia na poszczególne frakcje tak, żeby ostateczna ziarnistość okazała się być jednakowa z kolejnymi operacjami technologicznymi lub wymaganiami następnej maszyny.

W tym celu są stosowane przesiewacze zlokalizowane przeważnie za kruszarkami wstępnymi. Rozmiar otworu w przesiewających powierzchniach może wynieść od 2 do 200 milimetrów. Posiadają one od 2 do 4 pokładów do przesiewania.

Potrzebne są Ci informacje (http://transgaz.waw.pl/azot-techniczny/) na ten interesujący temat? Więc nie zwlekaj i wejdź do kolejnego wpisu – tam stworzyliśmy dla Ciebie coś wyjątkowego.

Przesiewacze wibracyjne posiadają tylko jedną tzw. wzbudnicę.