Kruszywa – odmiany i wykorzystanie

Kruszywa są używane głównie jako surowiec budowlany. Tą nazwą określa się surowce sypkie, które mogą występować naturalnie lub być tworzone syntetycznie.

Kruszywa mogą powstawać w wyniku rozbijania skał. Do tego celu wykorzystuje się zarówno skały o dużej, jak i o mniejszej twardości.

Zastosowanie określonego kruszywa uzależnione będzie od jego odmiany lub od techniki jego powstawania w przypadku kruszyw syntetycznych. Surowce tego rodzaju mogą być gruboziarniste, lub też drobne. Kopalnia kruszywa to miejsce, gdzie uzyskuje się kruszywa naturalne. W Polsce działa blisko piętnaście takich kopalni. Większa część z nich istnieje na południu kraju. Specjalizują się w wydobywaniu bardzo zróżnicowanych materiałów. Niejednokrotnie przy kopalniach funkcjonują również różne przedsiębiorstwa, zajmujące się przetwórstwem wydobywanych materiałów.

Wykorzystanie

Podstawowym rodzajem kruszyw ze względu na wykorzystanie są kruszywa drogowe. Surowiec ten również może występować w rozmaitych gatunkach i formach. Do budowy dróg wykorzystuje się takie surowce jak piasek, żwir, glina czy niewielkie odłamki skał. Z kruszyw budowane są nasypy do budowy dróg oraz pozostałe elementy. Kruszywa są wykorzystywane również do utwardzania nawierzchni.

kopalnia-2

Kolejnym ważnym wykorzystaniem kruszyw obok projektowania ulic jest wykorzystanie do sporządzania różnych mieszanin. Należą do nich przede wszystkim zaprawy, do których należy beton czy cement. Do takich środków często używa się tłucznia. Jest to środek złożony z części twardych skał. Odłamki te często posiadają ostre krawędzie. Jedną z popularnych skał stosowanych w celach budowlanych i drogowych jest sjenit. Wyrabiana z niego sjenitowa kostka, która jest jednym z rodzajów kostki brukowej. Kostka taka używana jest bardzo chętnie w charakterze nawierzchni placów, chodników czy parkingów.

Korzyści

Kruszywa posiadają różnorodne zalety w zależności od ich rodzaju.

Żeby zgłębić informacje na przedstawiany wątek, to najpierw poznaj pozostałe wiadomości na to zagadnienie – wszystko przeczytaj tutaj (https://www.securityservice.pl/pl/).

Stanowią dobry materiał do utwardzania nawierzchni. Zwykle również są niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne. Ich zróżnicowanie umożliwia jak najbardziej trafne dopasowanie materiału do oczekiwań. Istnieje wiele przedsiębiorstw oferujących wydobywanie i handel kruszywami, więc znalezienie dobrego źródła potrzebnych materiałów nie będzie nastręczać większych trudności.

Źródło: sjenit.com.pl