Czy możemy przechowywać paliwo w specjalistycznych zbiornikach? Z jakimi wiąże się to przepisami?

Czasami zjawiają się wątpliwości typu, jak odróżnić stację paliw od zbiornika, jaki jest wykorzystywany na potrzeby własne danej firmy? Jak prawnie wygląda taka sytuacja?

paliwo

Autor: Robert Couse-Baker
Źródło: http://www.flickr.com

Najbardziej istotnym kryterium, jaki rozróżnia stację paliwa od zbiornika na paliwo który jest stosowany dla potrzeb własnych, jest sprzedaż paliwa podmiotom zewnętrznym. Przedsiębiorca, który zakupił już paliwo, czyli posiada fakturę i trzyma je w magazynie w zbiorniku dla potrzeb tankowania własnych pojazdów tak naprawdę nie jest przedsiębiorcą, jaki prowadzi stację paliw według definicji Ministra Gospodarki. Najważniejsze dokumenty w tej dziedzinie, to ten z dnia 21 listopada 20005 w sprawie warunków technicznych, które powinny spełniać bazy i stacje paliw płynnych.

Zgodnie z definicją, jaka znajduje się w tej ustawie, stacja paliw jest obiektem budowlanym, w skład jakiego wchodzić mogą budynki, podziemne magazynowe zbiorniki paliw płynnych, naziemne zbiorniki gazu płynnego a także instalacje technologiczne ,wśród jakich wyróżnić powinniśmy szczególnie te do załadunku paliw płynnych.

kanister

Autor: Nuraishah Bazilah Affandi
Źródło: http://www.flickr.com

Naziemny zbiornik wykorzystywany dla potrzeb zakładu nie staje się stacją paliw, to zdecydowanie potwierdza Ministerstwo. Jednakowoż, taki zbiornik paliwa, który jest wykorzystywany dla wymagań własnych podlega technicznemu dozorowi. Przedsiębiorca który korzysta z niego nie musi wypełniać rygorystycznych wymagań, które powinno spełniać przedsiębiorstwo, prowadzące stację paliw, ale musi stosować się do pewnych przepisów, żeby zachować bezpieczeństwo.

Zainspirował Cię ten tekst? Kliknij na odsyłacz do artykułu (https://kiszcars.pl/), w tamtym miejscu zapewne znajdziesz jeszcze większą ilość faktów na temat, który Cię interesuje.

takie okoliczności występują też często, kiedy jakaś firma ma zbiorniki olejowe – kingspan TruckMaster.

Taka firma, która posiada zbiornik na swoje potrzeby powinna tak naprawdę stosować się do przepisów Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w dziedzinie warunków technicznych dozoru technicznego. W odróżnieniu od właściciela firmy, jaki prowadzi stację paliw, osoba, która wykorzystuje zbiornik dla własnych potrzeb nie musi mieć koncesji. Nie zmienia to jednakowoż faktu, iż wykorzystywanie zbiorników naziemnych dla wymagań własnych przedsiębiorcy ma związek z koniecznością zdobycia stosownych pozwoleń. Jednocześnie, uzyskanie takich dokumentów nie wpłynie na to, że zbiorniki naziemne mogą być wykorzystywane dla sprzedaży paliw. Uzyskanie tych decyzji nie będzie wpływać także na niezbędność wystąpienia o koncesję na obrót paliwami ciekłymi.