Bezpieczna żywności droga na stół – przydatne urządzenia

Transport żywności jest jednym z istotniejszych elementów łańcucha spożywczego przez wzgląd na pełnioną funkcję. Przedsiębiorstwa spożywcze korzystają w w większości wypadków z przewozu drogowego przez wzgląd na jego mobilność oraz funkcjonalność. Stąd warto zaprezentować rozwiązania stosowane dla poszczególnych kategorii produktów spożywczych i typy najczęściej występujących form transportu.

zbiorniki

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Forma przewozu musi być właściwa do towarów, które mają być przemieszczane. Główne grupy mieszczą produkty pochodzenia zwierzęcego, tj.: drób, mięso, jajka, nabiał lub produkty mieszane, zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego i artykuły pochodzenia roślinnego, tj.: mąka, syropy, ziarna zbóż. Podgrupa podziału towarów obejmuje towary przemieszczane luzem, albo w opakowaniach jednostkowych ewentualnie zbiorczych. W zależności od grupy i podgrupy transportowanych produktów istnieją specyficzne wymagania, które powinny być spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu.Dosyć specyficzną formą przewozu jest przewóz (taxi warszawa cennik) mleka, gdzie przepisy określają, iż w chwili dotarcia do przedsiębiorstwa przeznaczenia temperatura mleka nie powinna przekraczać +10°C.

Ogromnie istotnym czynnikiem jest też podtrzymanie właściwej higieny cystern. Z drugiej strony specyficznymi wymaganiami obwarowane bywają ładunki w cysternach substancji o znacznej spoistości tj. tłuszcze czy czekolada. W wypadku tego typu artykułów najistotniejsze są wymogi wytwórcy co do temperatury przewozu oraz zbiornik kwasoodporny – pod tym linkiem. Takie cysterny powinny być oznaczone w wyraźnie dostrzegalny jak też nieścieralny sposób. W przypadku artykułów pochodzenia zwierzęcego zazwyczaj stosowaną formą transportu są izotermy jak też chłodnie.

Przedsiębiorca musi zgodnie z wymaganiami przepisów regulacji o produktach pochodzenia zwierzęcego uzyskać numer weterynaryjny. Nadany numer weterynaryjny umożliwia prowadzenie działalności związanej z łańcuchem towarów zwierzęcych. Przewóz przez wzgląd na własności produktów pochodzenia zwierzęcego jest najbardziej wymagającym. Powierzchnia produktów pochodzenia zwierzęcego jest podatną na fizyczne zanieczyszczenia z zewnątrz, jak także mikrobiologiczne mające związek z brakiem podtrzymania należytych warunków temperatury w czasie załadunku bądź przewozu.