Urządzenia służące do transportu towarów .

Przenośniki taśmowe stosowane są w transporcie różnych składników i ładunków. Wykorzystuje się je w różnych gałęziach przemysłu, przede wszystkim w transporcie opon, kartonów i skrzynek, czy wełny mineralnej.

Przenośniki mogą transportować różne elementy na spore dystanse. Używane są wszędzie tam, gdzie transport (części do samochodów) kołowy jest utrudniony lub niezbyt opłacalny oraz do transferu produktów z miejsca niższego na wyższe. W praktycznie każdej fabryce lub zakładzie produkcyjnym, występują różne przenośniki taśmowe. Mamy do wyboru tanie i drogie modele. Te pierwsze są znacznie bardziej innowacyjne, jeśli mowa o możliwościach technicznych oraz mają do wyboru więcej możliwości. Z kolei te tańsze, są łatwiejsze w obsłudze.

Przenośniki znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, w pracach przeładunkowych, transportowych, w magazynach i na składowiskach, na placu budowy oraz w ciągach technologicznych. Przenośniki taśmowe, po wyposażeniu w urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne, są używane do transportu pracowników w kopalni.Depaletyzatory odgrywają kluczową rolę w automatyzacji procesów produkcyjnych. Umożliwiają na efektywne i wydajne wprowadzenie pustych opakowań w linię produkcyjną. Jeśli natomiast potrzebujemy automatycznego zamykania opakowań zakrętkami nałożonymi uprzednio na opakowania,

Przenośnik

Źródło: sxc.hu

należy zaopatrzyć się w tak zwane zamykarki. W zależności od tego jakie jest opakowanie produktu, możemy zredukować udział człowieka w procesie depaletyzacji, dając mu bezpieczeństwo, przy jednoczesnym wzroście zdolności produkcyjnej. Procesowi depaletyzacji ulegają opakowania umieszczone na przekładkach, z których maszyna zsuwa poszczególne warstwy. Kolejną techniką jest depaletyzacja warstw poprzez podnoszenie całego ładunku przy pomocy mat próżniowych lub poduszek wypełnionych sprężonym powietrzem. Istniejące rozwiązania techniczne, umożliwiają pracę przy różnych wydajnościach oraz przy różnych asortymentach opakowań. Wyjściem alternatywnym jest depaletyzacja z wykorzystaniem robotów.