przemysł

Czy powinniśmy korzystać z robotów przemysłowych? Jakiego rodzaju korzyści dzięki temu można uzyskać?

Ostatnie lata to dla rynku robotyki przemysłowej okres niezwykle korzystnej koniunktury, dzięki czemu branża odrobiła straty, które zostały poniesione w okresie kryzysu, w 2009 roku. W samej Europie liczba oferowanych robotów przekroczyła pewien czas temu trzydzieści pięć tysięcy sztuk, natomiast globalnie zaoferowano ich blisko sto czterdzieści tysięcy. Zmienna jest też struktura rynku, bo do inwestowania wrócił sektor motoryzacyjny, branża, która jest najbardziej istotnym odbiorcą robotów przemysłowych.
Read More »