Jakie są najważniejsze surowce energetyczne w Polsce?

Rozwój energetycznego przemysłu w naszym państwie zdeterminowany jest paroma czynnikami, które dają możliwość rozwoju tej dziedziny gospodarki. Są to surowce mineralne, zasoby wody, wykwalifikowana robocza kadra oraz baza przewozowa, która gwarantuje prędki oraz tani przesył wytworzonej energii.
Współczesny świat jest uzależniony od energii elektrycznej, gdyż wszystkie branże życia społeczno-gospodarczego potrzebują dostaw prądu.

geodeta

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Postęp technologiczny także wymusił całkowite uzależnienie gospodarki od dostaw energii, a przemysł bez energii nie mógłby funkcjonować. Tak jak gospodarstwa indywidualne. energia elektryczna wykorzystywana jest przez wszystkie dziedziny przemysłowe oraz rolnictwo. Każdy człowiek także korzysta z energii elektrycznej choćby włączając światło. Wszystko to sprawia, że każdy kraj zabiega o stałe dostawy dla działów przemysłu oraz dąży do utrzymywania samodzielności energetycznej. Państwa wysoko rozwinięte z reguły zużywają o wiele bardziej znaczące ilości energii elektrycznej, a państwa biedniejsze – mniej.
Struktura wytwarzania energii elektrycznej w dużej mierze jest zdeterminowana posiadanymi mineralnymi surowcami oraz zasobami złóż takich właśnie surowców. Podstawowymi surowcami energetycznymi w Polsce są węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, drewno, energia wód, energia wiatru oraz pierwiastki promieniotwórcze. Występują one w różnych ilościach. Niezwykle nierzadko są importowane tak, żeby zaspokojone było zapotrzebowanie energetyczne kraju. Wspomniane wcześniej energetyczne źródła dostarczają energii cieplnej i energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i do przedsiębiorstw.

Zainteresował Cię nasz artykuł? Jeżeli tak, to śmiało zobacz, co jest w ofercie pompy busch, która tyczy się tej samej kwestii.

Podstawowy surowiec energetyczny w Polsce to węgiel kamienny i stanowi on niemal 60% wytwarzanej energii.

Innym surowcem energetycznym jest węgiel brunatny, który daje oKOŁO 35% energii. Oba te surowce są największymi zasobami surowcowymi Polski. Na ich wydobyciu oparta jest energetyka cieplna, gdyż produkcja energii miejsce ma w elektrowniach cieplnych, które opalane są węglem.