Jakie są minerały w naszym kraju i w czym są zastosowane?

Jaki jest przemysł surowców mineralnych w naszym kraju? Co najczęściej się wydobywa i jakie są rodzaje zastosowania minerałów? Dowiedz się więcej o surowcach mineralnych i ich wykorzystaniu.
Przemysł surowców w naszym kraju obejmuje wydobywanie surowców mineralnych oraz przetwarzanie ich z użyciem specjalnych maszyn na produkty codziennego wykorzystania. Tak się składa, że Polska jest państwem zasobnym w surowce mineralne. Te, które bierze się z ziemi, zwą się kopalinami.

Wydobycie surowców energetycznych w naszym kraju ma miejsce np. w miejscowościach: Konin, Turek oraz Zagłębie Górnośląskie (karbon). Wykorzystanie surowców energetycznych służy do produkowania energii. Oprócz wspomnianych ma miejsce także wydobycie pozostałych surowców mineralnych takich jak: Cynk, ołów (Olkusz), miedź, Sól dystrybutor soli kamienna (Kłodawa). Surowce mineralne dzielimy m.in. na energetyczne, metaliczne i chemiczne. W ramach przemysłu energetyka obejmuje produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Węgiel kamienny to główne paliwo wykorzystywane w polskich elektrowniach, ponieważ mamy wysokie krajowe zasoby tego surowca. Ważnymi branżami przemysłu przetwórczego są: przemysł hutniczy, elektromaszynowy i chemiczny. Niezmiernie istotną częścią każdego przemysłu jest zaopatrywanie energii oraz wody. Surowce mineralne znajdziesz tutaj W dziedzinie jaką są surowce mineralne, jeśli eksploatacja surowca ma miejsce na powierzchni, mówimy o kopalni odkrywkowej. Wydobywanie surowców pod ziemią odbywa się w kopalni głębinowej. Polskie zasoby ropy naftowej a także gazu ziemnego są zbyt małe na potrzeby kraju, dlatego to konieczne jest sprowadzanie tych surowców (przede wszystkim z Rosji). Z kolei surowce mineralne skalne dostępne są w całej Polsce i są z powodzeniem stosowane głównie w budownictwie.

wapień

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

Ważnym surowcem mineralnym jest przykładowo wapień. Jest on wykorzystywany w budownictwie, przemyśle wapienniczym, cementowym, chemicznym oraz cukrowniczym i hutniczym. Wapień jest w dodatku stosowany w rolnictwie jako nawóz oraz w energetyce jako sorbent do procesu odsiarczania spalin. Strona specjalistyczna w tym zakresie

Stosowanie surowca mineralnego jakim jest wapień w budownictwie przejawia się na różne sposoby. Na przykład jako surowiec budulcowy, np. jako materiał izolacyjny lub spoiwo budowlane.
Ostatnie lata dowiodły, że oprócz tych klasycznych surowców, takich jak np. węgiel kamienny, nasze państwo może posiadać jeszcze więcej surowcowych atutów takich jak np. ropa i gaz z łupków czy złoża typu tight. Nasze państwo jest bardzo zasobny w surowce mineralne. Znajdujemy się w czołówce państw o wysokich złożach węgla kamiennego i brunatnego oraz rudy miedzi, cynku i ołowiu, a także siarki lub soli kamiennej. Ponadto, w w dawnych latach słynęliśmy z eksploatacji drogocennego bursztynu. W naszym państwie występują także zasoby ropy naftowej, głównie w Karpatach i na Niżu Polskim. Mamy także spore zasoby siarki, które to występują w północnej części zapadliska przedkarpackiego.