Jak można łączyć świat biznesu, nauki i przemysłu samochodowego?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii wraz z pewnym stowarzyszeniem oraz Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego zorganizowało drugą już edycję konferencji dotyczącej m.in. przemysłu motoryzacyjnego czy też nauki.

Konferencja odbyła się pod koniec 2018 r. Uczestnicy mieli okazję wtedy wysłuchać prelekcji dotyczącej napędów wodorowych czy też samochodów autonomicznych.
Nie często bywa tak, że w tym samym obszarze zbierają się przedstawiciele świata edukacji czy tego typu branży jak przemysł i administracja, których współpraca może przywieść do realnej zmiany w okalającej nas rzeczywistości. Wyniki naukowe bez określonych wdrożeń raczej nie posiadają wartości, którą można by przełożyć na korzyści finansowe. Przemysł bez udziału naukowców nie musi wytwarzać nowoczesnych projektów, które dają wymierne korzyści rynkowe. Do tego potrzeba odpowiednich regulacji prawnych, które mogą zapewniać władze publiczne, ponieważ ich brak redukuje niestety opracowywanie czy komercjalizację innowacyjnych rozwiązań.

zbyt wiele dokumentów

Autor: Clarence Risher
Źródło: http://www.flickr.com
Jest to naturalnie uproszczenie, lecz współpraca tych trzech grup jest niezbędna, żebyśmy nadal mogli śledzić korzystne zmiany, w tym wypadku w branży motoryzacyjnej. Główną ideą narady Motoryzacja-Przemysł-Nauka jest łączenie biznesu i nauki, którym poparcia muszą udzielać krajowe władze. W aktualnym roku podczas narady zebrani goście mieli okazję wysłuchać dużej ilości bardzo merytorycznych prezentacji, które były wygłoszone przez specjalistów, czyli reprezentantów takich jednostek jak Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Warszawska czy też Uniwersytet Warszawski lub serwis opon wrocław Instytut Łączności.

Pierwsza część była poświęcona silnikom wodorowym oraz miała na celu udzielić odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju są ich szanse na ich publiczne wykorzystanie tak na świecie, jak i w naszym kraju.