transport międzynarodowy samolotami

Zalety i wady transportu drogą lotniczą, czemu powinno się wykorzystywać pomoc agencji celnych.

Transport lotniczy ma sporo zalet i jedną dużą wadę, to znaczy sporo kosztuje. I w praktyce ta cecha ma największy wpływ na to, że jego popularność w naszym kraju nie jest największa. Co prawda samoloty projektowane są na to, żeby przewozić duże ładunki, jednak odbiorcy z reguły wolą je transportować drogą morską. Co prawda będzie to znacznie dłużej trwało, jednak ceny są nieporównywalnie niższe, i o ile nie będzie konieczności szybkiego dostarczenia towarów do klienta, to jednak zamawiający wolą wszystko spakować do kontenera i załadować na statek.
Read More »