przemysł

Czy powinniśmy korzystać z robotów przemysłowych? Jakiego rodzaju korzyści dzięki temu można uzyskać?

Ostatnie lata to dla rynku robotyki przemysłowej okres niezwykle korzystnej koniunktury, to sprawia, że branża odrobiła straty, jakie zostały poniesione w trakcie kryzysu, w 2009 roku. W samej Europie liczba dostarczanych robotów przekroczyła jakiś czas temu 35 tyś. sztuk, zaś globalnie zaoferowano ich blisko 140 tysięcy. Zmienna jest także struktura rynku, ponieważ do inwestowania powrócił sektor motoryzacyjny, branża, która jest najbardziej istotnym odbiorcą robotów przemysłowych.
Read More »